Full Council Meetings 2018

8th January - Agenda / Minutes

12th February - Agenda / Minutes

6th March - Extraordinary meeting - Agenda / Minutes

12th March - Agenda / Minutes

26th March - Agenda / Minutes

9th April - Agenda / Minutes

11th June - Agenda / Minutes

9th July - Agenda / Minutes

NO AUGUST MEETING

10th September - Agenda / Minutes

8th October - Agenda / Minutes / Finance documents

12th November - Agenda / Minutes

10th December - Agenda / Minutes